EN
Zoek
Site map | Login

Het platform

Het GA-Genomics project is de tweede Gecoördineerde Actie binnen de ILVO2020-strategie. Dit project zal het effect van omgevingsfactoren op de samenstelling en de functionaliteit van planten en dierenpopulaties, en van microbiële gemeenschappen onderzoeken, alsook de onderliggende mechanismen. De biologische eigenschappen liggen besloten in de genetische code van een organisme. Middels zogenaamde Next Generation Sequencing technologieën kan de volledige DNA sequentie of het volledige transcriptoom van een organisme of, op grotere schaal, van een populatie als geheel bepaald worden. Vervolgens wordt via bio-informatica methoden de functies of de expressie van de aanwezige gen- of genoomsequenties geanalyseerd, of de genetische diversiteit tussen populaties vergeleken.

Het GA-Genomics project sluit daarmee aan bij de wereldwijde revolutie in het genomisch onderzoek door de implementatie van NGS technologieën binnen het lopend onderzoek van ILVO. De analyse van de genoomsamenstelling van een populatie heeft uiteenlopende toepassingen. Het kan bijvoorbeeld inzicht geven in de taxonomische samenstelling van complexe microbiële gemeenschappen, de zogenaamde metapopulatie (wie zijn daar?) en de genfuncties die gecodeerd zijn in het metagenoom (wat kunnen ze doen?). Daarnaast kan analyse van verschuivingen in de genoom samenstelling van planten- en dierenpopulaties inzicht geven in de drijvende factoren van adaptatie (waarom hier en niet daar?) en selectie (wie overleeft?). Dit multidisciplinair onderzoek zal leiden tot kruisbestuiving tussen verschillende wetenschappelijke vakgebieden van ILVO. Het project overkoepelt vier doctoraten die door samenwerking en integratie dit Genomics Platform zullen uitbouwen.

© Platform voor populatie genomics (Genomics) | Contact Webmaster.