EN
Zoek
Site map | Login

Nieuwsberichten

Nieuws - vrijdag 20 juni 2014

Op zoek naar bacteriën: ILVO neemt deel aan Ocean Sampling Day

Tijdens de jaarlijkse Ocean Sampling Day (OSD) bemonsteren wetenschappers over de ganse wereld de zeeën om informatie te verzamelen over het bacterieel leven in het zeewater. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) coördineert deze bemonstering voor België en zorgt al sinds 2012 voor zeewaterstalen op 1 specifieke locatie op Belgisch deel van de Noordzee. Dit jaar, op 20 juni 2014, participeert ILVO voor het eerst, met een boeiend en complementair project. ILVO-onderzoekster Caroline De Tender haalt die dag op de OSD locatie sediment en plastic zwerfvuil naar boven voor haar doctoraatsonderzoek. Op die manier verkrijgen we niet alleen informatie over de aanwezige bacteriën in zeewater, maar worden ook de bacteriële gemeenschappen in het sediment en op plastic zwerfvuil in kaart gebracht.

Ocean Sampling Day      ILVO

Ook in het kader van het Europees initiatief LifeWatch gaan VLIZ en ILVO enkele dagen later (24-25 juni 2014) opnieuw samen in zee. Logisch ook! LifeWatch is een platform voor biodiversiteitsonderzoek. VLIZ wil daarbij opnieuw focussen op bacteriën, maar dan met een bemonstering over gans het Belgisch deel van de Noordzee. Aangezien de kennis van de aanwezige bacteriën in het marien milieu nog zeer beperkt is, is het van groot belang meer onderzoek te doen naar deze kleine wezentjes op meerdere locaties. Bij ILVO komen ze terecht voor de lab analyses. Sinds het prestigieuze ILVO onderzoeksproject Genomics goed uit de startblokken is gekomen, is onderzoek naar complexe bacteriële populaties in het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek centraal op de kaart gezet. De analyse van de monsters, door de leden van het recent opgestarte genomics platform van ILVO, gebeurt aan de hand van Next Generation DNA Sequencing (NGS) technologie. Een hele populatie van bacteriën wordt met andere woorden, species per species, genetisch geïdentificeerd. Op deze manier is het mogelijk om de diversiteit van bacteriële populaties in zeewater te karakteriseren, en, nu komt het, op termijn te onderzoeken welke bacteriën plastics kunnen koloniseren en eventueel een rol kunnen spelen bij de biodegradatie.

OSD: http://www.microb3.eu/osd
LifeWatch: http://www.lifewatch.eu/web/guest/home
GA-Genomics: http://www.ilvogenomics.be/

Contact: Lisa Devriese (Lisa.Devriese@ilvo.vlaanderen.be), Caroline De Tender (Caroline.Detender@ilvo.vlaanderen.be), Tom Ruttink (Tom.Ruttink@ilvo.vlaanderen.be)

© Platform voor populatie genomics (Genomics) | Contact Webmaster.