EN
Zoek
Site map | Login

Nieuwsberichten

Nieuws - woensdag 24 september 2014

Op zoek naar plastic afval - reportage RTBF/OUF tivi

Meer dan 10% van het geproduceerde plastic komt terecht in onze zeeën. Dit plastic zwerfvuil vormt een groeiende bedreiging voor het mariene ecosysteem, en krijgt dan ook heel wat recente media-aandacht. Ook het ILVO onderzoek in het kader van “GA Genomics” werd opgemerkt door de pers.

Het onderzoek, uitgevoerd door Caroline De Tender, richt zich op de bacteriële gemeenschappen die in staat zijn sediment, zeewater en plastic te koloniseren. Voor de karakterisatie van deze gemeenschappen zal gebruik gemaakt worden van Next Generation Sequencing (NGS). Dit is een vernieuwende techniek voor parallelle sequenering van zeer grote hoeveelheden verschillende DNA targets,  die het mogelijk maakt om snel vele stalen tegelijk te bestuderen en een globaal overzicht te krijgen van de microbiële samenstelling van een niche. De stalen in kwestie, meer bepaald sediment, water en stukken plastic, zijn afkomstig van het Belgische deel van de Noordzee, en worden genomen vanop het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin. Tijdens de ILVO staalnamecampagne van 28 augustus 2014 werd door de RTBF beelden gemaakt van de activiteiten aan boord en van de aangetroffen plastic fragmenten. Karen Bekaert werd geïnterviewd door een jonge reporter van OUF tivi (de Waalse tegenhanger van Ketnet) over het ILVO onderzoek naar het voorkomen van plastic afval in de Noordzee.

De reportage werd uitgezonden binnen het programma ‘reporter de l’été’ van RTBF (OUF tivi).

© Platform voor populatie genomics (Genomics) | Contact Webmaster.